Sv. Lovreč 2007.  
Ivana Belušić 1. mj. Županija K
Mateja Pršurić 2. mj. Županija NMK
Mateja Pršurić 3. mj. Županija MK