Rezultati

U Županiji se redovito održava 19 pojedinačnih i ekipnih Županijskih natjecanja:

4 natjecanja:  Najmlađi kadeti i  kadetkinje (pojedinačno – ekipno)

4 natjecanja: Mlađi kadeti i kadetkinje (pojedinačno – ekipno)

4 natjecanja: Kadeti i kadetkinje (pojedinačno – ekipno)

4 natjecanja: Juniori i juniorke (pojedinačno – ekipno)

2 natjecanja: Seniori i seniorke (pojedinačno)

1 natjecanje: Veterani (pojedinačno)


Najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje

Mlađi kadeti i kadetkinje

Kadeti i kadetkinje

Juniori i juniorke

Seniori i seniorke

Veterani