Napravljene su probne rang liste s rezultatima koji su postignuti na 1. i 2. otvorenom turniru i Prvenstvu IŽ. Način bodovanja je kao u Primorsko-goranskoj županiji.

Osnovne bodove igrači dobijaju na osnovu ukupnog broja igrača koji su nastupili na pojedinom natjecanju (n). Prvoplasirani dobija n bodova, drugoplasirani n-1, trećeplasirani n-2, itd.

Igračima koji su u konačnom plasmanu osvojili mjesto iznad 50% ukupnog broja nastupajućih igrača, osnovni bodovi se uvećavaju tako da se množe sa 2 i oduzme broj osvojenog mjesta (za prvoplasiranog se ne oduzima broj osvojenog mjesta).

Primjer bodovanja ako je na turniru nastupilo 10 igrača:

1. mjesto

10 x 2

20

2. mjesto

9 x 2 -2

16

3. mjesto

8 x 2 -3

13

4. mjesto

7 x 2 -4

10

5. mjesto

6 x 2 -5

7

6. mjesto

5

5

7. mjesto

4

4

8. mjesto

3

3

9. mjesto

2

2

10. mjesto

1

1