Na sastanku Izvršnog odbora županijskog saveza  16. 09. 09. pod točkom 5. dnevnog reda odlučeno je da se kamp održi za mlađe perspektivne igrače i igračice, jer je najveći dio perspektivnih igrača i igračica prešao u juniorsku kategoriju.


Budući da se nijedan klub nije kandidirao dogovoreno je da se razgovara s Vidovićem Stk «Poreč» te da oni budu organizatori kampa.

Na prijedlog Vidovića  organizator i voditelj kampa trebao bi biti Toni Sanković, a da će oni osigurati uvjete: dvorana s 5 stolova u Kasteliru, spavanje i hranu za učesnika van Poreštine, trenera Lugara i sparing partnere.

Problem je bio termin, jer su svi termini zauzeti raznim brojnim natjecanjima, a kamp moramo održati u ovoj godini radi dobivanja sredstva Saveza.

Predlažemo da se kamp održi od petka 27.11. do nedjelje 29.11. popodne prema slijedećem rasporedu:

Stolnoteniska dvorana Stk « Bambi « u Kašteliru s 5 stolova.

27.11.09., petak 16,30 – 18,30
28.11.09., subota 10,00 – 12,00 16,00 – 18,00
29.11.09., nedjelja 10,00 – 12,00 15,00 – 17,00

Na sastanku Izvršnog odbora već smo dali orijentacijski prijedlog učesnika pa sad predlažemo da učestvuju slijedeći igrači i igračice :

IGRAČI: IGRAČICE:
1. Otočan Dominik Poreč 1998. 1. Peroš Ana Maestral 1996.
2. Brčić Petar Poreč 1998. 2. Načinović Ana Pia Maestral 1997.
3. Ališić Afan Pula 1999. 3. Pršurić Mateja Sv.Lovreč 1998.
4. Dekleva Davide Višnjan 1999. 4. Barbić Adriana Sv.Lovreč 1996.
5. Dekleva Filip Višnjan 2001. 5. Kuna Andrea Pula 1998.
6. Dvorsky Damodar Pula 1997. 6. Šimičić Petra Poreč 1999.


U kampu bi učestvovalo 10 igrača i igračica (možda svih 12), a bit će pozvani po navedenom redoslijedu.

Da bismo mogli pokriti sve troškove sredstvima Saveza predlaže se da igrači i igračice s područja

Poreča putuju, ali imaju osiguran ručak.

Igračima i  igračicama iz Pule bit će osiguran smještaj, hrana i čuvanje.

Troškove organizaciju kampa snosi Županijski Savez sportova .

Molim da se primjedbe i predlozi na ponuđeni program dostave najkasnije do 20.11.09.

Molim takođe da klubovi potvrde učešće svojih igrača i igračica do tog datuma.

Za sve inormacije nazvati tajnika na 091 507 46 41.

Toni Sanković

1 thought on “Održavanje županijskog kampa 2009.

  1. Smatram kao trener da je prebrzo i bez organizacije “sklepan”ovaj kamp koji nenudi nikakve sparinge niti nešto novo.Kao da su sredestva za dobivanje održavanjem kampa dovela do toga da se negleda kvaliteta i sadržaj, nego samo dobivanjem novca.

Odgovori