Pravilnik o nagradama

Preuzmite Pravilnik u PDF formatu.

 

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA

 

Članak 1.

U znak priznanja za postignute sportske rezultate, doprinos i afirmaciju stolnoteniskog sporta, Stolnoteniski savez Istarske županije jednom godišnje dodjeljuje nagrade i priznanja sportašima i sportskim djelatnicima.

 

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

– vrste nagrada i priznanja

– kriteriji i način predlaganja

– ocjenjivačko tijelo

– objava rezultata, oblik nagrade i način njene dodjele.

 

GODIŠNJE NAGRADE

 

Članak 3.

Godišnje nagrade dodijeljuju se najuspješnijim pojedincima i ekipama u znak priznanja za rezultate postignute u tekućoj godini. Kategorije u kojima se dodijeljuju nagrade su slijedeće:

– najuspješniji sportaš

– najuspješnija sportašica

– najuspješnija muška ekipa

– najuspješnija ženska ekipa

– muška sportska nada

– ženska sportska nada

– najuspješniji trener

– nagrada za životno djelo.

 

Članak 4.

Prijedloge za izbor najuspješnijih (nominacije) mogu dati svi klubovi. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i potkrijepljen rezultatima. Konačnu odluku po svakoj kategoriji, na temelju zaprimljenih prijedloga, utvrđuje Izvršni odbor Stolnoteniskog saveza Istarske županije.

 

Članak 5.

U nominaciju za izbor najboljih mogu ući samo sportaši, sportašice i sportski djelatnici koji su članovi klubova na području Istarske županije i koji su hrvatski državljani.

U nominaciju za izbor najuspješnije ekipe mogu ući i one ekipe koje u svojim sastavima imaju i strane državljane.

U nominaciju za izbor najuspješnijeg trenera mogu ući i oni treneri koji treniraju pojedince ili ekipe s područja Istarske županije bez obzira na stalno mjesto boravka, ali uz uvjet da u klubu iz Istarske županije rade najmanje jednu natjecateljsku sezonu.

 

Članak 6.

Ulazak u nominaciju za izbor najuspješnijih zadovoljit će onaj pojedinac, ili ekipa koja ostvari vrijedan rezultat na svjetskim i europskim natjecanjima, zatim na nacionalnoj, regionalnoj i na kraju županijskoj razini.

 

Članak 7.

Temeljem utvrđene nominacije izbor najboljih izvršit će Ocjenjivački sud koji čine članovi Izvršnog odbora Stolnoteniskog saveza Istarske županije s time da svaki član ima jedan (1) glas.

Glasanje se vrši glasačkim listićima na kojem se nalaze nominirani kandidati.

Svaki član Izvršnog odbora može dati samo po jedan glas u svakoj kategoriji.

 

Članak 8.

Svi članovi ocjenjivačkog suda imaju jednaka prava glasa i glasaju na način da izaberu jednog najboljeg u svakoj kategoriji. Glasanje se vrši na za to predviđenom glasačkom listiću.

Nepravilno ili nepotpuno popunjeni glasački listić proglašava se nevažećim.

 

Članak 9.

Rezultati dobiveni na način opisan u predhodnom članku objavit će se na godišnjoj skupštini Stolnoteniskog saveza Istarske županije, kojom prilikom će se najboljima i uručiti nagrade.

 

Članak 10.

Nagradu dobivaju samo najbolji u svakoj kategoriji. Oblik nagrade (plaketa, medalja i sl.) odredit će Izvršni odbor Saveza.

 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

 

Članak 11.

U znak priznanja za značajan i izuzetan doprinos razvoju sporta u Istri i Republici Hrvatskoj, Stolnoteniski savez Istarske županije ustanovljuje nagradu koja se svake godine dodjeljuje pojedincima i organizacijama odnosno udrugama kao nagrada za životno djelo u području stolnoteniskog sporta.

 

Članak 12.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi klubovi i pojedinci članovi klubova Stolnoteniskog saveza Istarske županije. Predlagatelj ne može predložiti sam sebe. Prijedlozi se dostavljaju na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a predlagač je dužan prijedlog obrazložiti, te potkrijepiti kratkim životopisom i podatcima o sportskim aktivnostima predloženog kandidata.

 

Članak 13.

Za nagradu za životno djelo mogu biti predloženi oni sportski djelatnici koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

– da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 (trideset) godina te da su završili 60 (šezdeset) godina života.

– da su postigli značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u sportu.

– da su postigli značajne rezultate kao aktivni sportaši ili da su utjecali na razvoj sporta.

 

Članak 14.

Za nagradu mogu biti predložene i sportske udruge koje:

– djeluju najmanje 40 (četrdeset) godina.

– djeluju na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži odnosno sportsko rekreacijskih aktivnosti.

– su ostvarile iznimne sportske rezultate odnosno dale značajan doprinos razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini.

 

Članak 15.

Godišnje se dodjeljuje 1 (jedna) nagrada za životno djelo.

Nagradu za životno djelo pojedinac ili udruga može dobiti samo jedanput.

 

Članak 16.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se prema odredbama članka 7. ovog Pravilnika.

 

Članak 17.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se na Godišnjoj skupštini Stolnoteniskog saveza Istarske županije.

 

POSEBNE NAGRADE

 

Članak 18.

Stolnoteniski savez Istarske županije može u iznimnim prilikama dodjeljivati i posebne nagrade.

Odluku o dodjeli posebne nagrade donosi Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 19.

Posebna nagrada može se dodjeliti istaknutim pojedincima, udrugama, ustanovama, tvrtkama i drugima koji su svojim radom ili rezultatima dali izuzetan doprinos u razvoju i afirmaciji istarskog ili hrvatskog stolnog tenisa.

 

Članak 20.

Godišnje se može dodjeliti i više posebnih nagrada. U pravilu se posebna nagrada dodjeljuje na Godišnjoj skupštini Saveza.

 

Odgovori