Rang liste

  5. 12. 2019. 19. 1. 2020.           Klinci - Pogled           Najmlađi kadeti Pogled Pogled           Mlađi kadeti Pogled Pogled           Kadeti Pogled Pogled           Klinceze - Pogled           Najmlađe kadetkinje Pogled Pogled           Mlađe kadetkinje Pogled Pogled           Kadetkinje Pogled Pogled            

Kadetkinje

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16. 3. 2016. Rang lista br. 4 Pogled 28. 1. 2016. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2015. Rang lista br. 2 Pogled 13.

Mlađe kadetkinje

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16. 3. 2016. Rang lista br. 4 Pogled 28. 1. 2016. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2015. Rang lista br. 2 Pogled 19. 10. 2015. Rang lista br. 1 Pogled

Najmlađe kadetkinje

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 28. 4. 2019. Rang lista br. 5 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16. 3. 2016. Rang lista br. 4 Pogled 28. 1. 2016. Rang lista br. 3 Pogled 18.

Klinceze

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 4 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 9. 1. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16. 3. 2016. Rang lista br. 4 Pogled 28. 1. 2016. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2015. Rang lista br. 2 Pogled 19.

Kadeti

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 28. 4. 2019. Rang lista br. 5 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 4 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 9. 1. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 2. 6. 2018. Rang lista br. 5 Pogled 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16.

Mlađi kadeti

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste 28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 28. 4. 2019. Rang lista br. 5 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 4 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 9. 1. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste 2. 6. 2018. Rang lista br. 5 Pogled 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste 8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste 6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16.

Najmlađi kadeti

Sezona 2018. - 2019. Datum objave Broj rang liste   28. 5. 2019. Rang lista br. 6 Pogled 28. 4. 2019. Rang lista br. 5 Pogled 17. 3. 2019. Rang lista br. 4 Pogled 11. 3. 2019. Rang lista br. 3 Pogled 9. 1. 2019. Rang lista br. 2 Pogled 19. 11. 2018. Rang lista br. 1 Pogled                   Sezona 2017. - 2018. Datum objave Broj rang liste   2. 6. 2018. Rang lista br. 5 Pogled 20. 4. 2018. Rang lista br. 4 Pogled 30. 3. 2018. Rang lista br. 3 Pogled 18. 12. 2017. Rang lista br. 2 Pogled 13. 10. 2017. Rang lista br. 1 Pogled Sezona 2016. - 2017. Datum objave Broj rang liste   8. 6. 2017. Rang lista br. 6 Pogled 18. 5. 2017. Rang lista br. 5 Pogled 30. 3. 2017. Rang lista br. 4 Pogled 30. 1. 2017. Rang lista br. 3 Pogled 5. 12. 2016. Rang lista br. 2 Pogled 21. 11. 2016. Rang lista br. 1 Pogled             Sezona 2015. - 2016. Datum objave Broj rang liste   6. 6. 2016. Rang lista br. 6 Pogled 25. 4. 2016. Rang lista br. 5 Pogled 16.